بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان غربی - شهرستان اشنویه - میدان انقلاب - بیمارستان نبی اکرم
  • تلفن 04444622303

درباره بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه


تعداد تخت

54

بخش های بستری بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه

اطفال - جراحی زنان و زایمان - داخلی - جراحی عمومی - بخش نوزادان - پست پاتوم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - - دیالیز - تختهای تحت نظر اورژانس - پست پارتوم - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه

درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه

آزمایشگاه طبی - داروخانه - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها