بیمارستان خیریه رحیمیان البرز

عمومی

درمانی

  • آدرس قزوین - شهرصنعتی البرز - بلوارخرمشهر - سه راه مدرسه - جنب پارک اینانلو
  • تلفن 02832229701 , 02832229702 , 02832229703 , 02832229704 , 02832229705

درباره بیمارستان خیریه رحیمیان البرز


بیمارستان خیریه رحیمیان با ۷۵ تخت بستری در سال ۱۳۷۷ به دست انسانی خیر به نام دکتر علی رحیمیان بنیاد گذاشته شد.

تعداد تخت

64

بخش های بستری بیمارستان خیریه رحیمیان البرز

CCU - ICU - اطفال - داخلی - زنان و زایمان - نوزادان - جراحی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای تحت نظر اورژانس - زنان و زایمان - تخت زایمان - لیبر - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان خیریه رحیمیان البرز

درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - سایر(درمانگاه) - درمانگاه ENT - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه فوق تخصصی گوارش

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خیریه رحیمیان البرز

آندوسکوپی - آزمایشگاه طبی - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - داروخانه - سونوگرافی - آزمایشگاه پاتولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان خیریه رحیمیان البرز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان خیریه رحیمیان البرز
  • قزوین - شهرصنعتی البرز - بلوارخرمشهر - سه راه مدرسه - جنب پارک اینانلو
  • 02832229701 - 02832229702 - 02832229703 - 02832229704 - 02832229705
مجوز ها و تاییدیه ها