بیمارستان امام خمینی (ره) فریمان

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - فریمان - خیابان امام خمینی(ره) - روبه روی فضای سبز
  • تلفن 05134621001

درباره بیمارستان امام خمینی (ره) فریمان


تعداد تخت

61

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) فریمان

داخلی زنان - جراحی عمومی مردان - اطفال - CCU - جراحی زنان - زنان و زایمان 1 - زنان زایمان2 - داخلی مردان - جراحی عمومی زنان - NICU - روانپزشکی زنان - روانپزشکی مردان - اورژانس

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - لیبر - پست پارتوم - دیالیز - تالاسمی - اورژانس - مراجعین سرپایی مامایی

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره) فریمان

قلب و عروق - درمانگاه داخلی - درمانگاه جراحی عمومی - پایگاه بهداشتی - درمانگاه اطفال - درمانگاه چشم - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه پوست - درمانگاه زنان و زایمان - سایر درمانگاه - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - مغزو اعصاب - گوش و حلق و بینی - ارتوپدی - عفونی - واحد تغذیه - هموفیلی - تزریقات - سرم تراپی - پانسمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) فریمان

داروخانه - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - الکتروکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی (ره) فریمان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها