بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس لرستان - خرم آباد - کرگانه اندیشه 13
  • تلفن 06633314907 , 06633314908

درباره بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد


بیمارستان اعصاب و روان یکی از بیمارستان‌های دولتی شهر خرم‌آباد است.

تعداد تخت

48

بخش های بستری بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد

بخش زنان - بخش مردان - emergency

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه ترک اعتیاد ( UROD و ...... ) - ECT

بخش های پاراکلینیک بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد

بیمه های تحت پوشش بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد
  • لرستان - خرم آباد - کرگانه اندیشه 13
  • 06633314907 - 06633314908
مجوز ها و تاییدیه ها