بیمارستان خامنه شبستر

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر - خیابان شیخ محمد خیابانی - جنب هنرستان خامنه - بیمارستان خامنه
  • تلفن 04142427932

درباره بیمارستان خامنه شبستر


بیمارستان بزرگ شهر در انتهای شمال شرقی خیابان شیخ محمد خیابانی واقع شده است ساختمان دو طبقه آن معادل ۱۳۰۰ متر بنا دارد و شامل ۴۰ اتاق است.

تعداد تخت

15

بخش های بستری بیمارستان خامنه شبستر

داخلی - اطفال - جراحی زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

دیالیز - تختهای بخش اورژانس - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان خامنه شبستر

عمومی - درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خامنه شبستر

رادیولوژی - آزمایشگاه طبی - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان خامنه شبستر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان خامنه شبستر
  • آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر - خیابان شیخ محمد خیابانی - جنب هنرستان خامنه - بیمارستان خامنه
  • 04142427932
مجوز ها و تاییدیه ها