بیمارستان شهید بهشتی چالدران

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان غربی - شهرستان چالدران - بلوار بسیج - خیابان امام علی (ع)- بیمارستان شهید بهشتی
  • تلفن 04434267291

درباره بیمارستان شهید بهشتی چالدران


این بیمارستان در سال 1376 در زمینی به مساحت 16500 متر مربع و با زیر بنای 2018 متر مربع احداث گردیده است و دارای بخش های داخلی ، اطفال ،زنان و زایمان ، جراحی ، آزمایشگاه ، رادیولوژی،سونوگرافی و داروخانه می باشد.

تعداد تخت

42

بخش های بستری بیمارستان شهید بهشتی چالدران

جراحی زنان و زایمان - داخلی - اطفال - جراحی عمومی - بخش نوزادان - ICU جنرال - پست پارتوم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - لیبر - تختهای تحت نظر اورژانس - تخت زایمان - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید بهشتی چالدران

درمانگاه عمومی - اورژانس - زنان و زایمان - داخلی - جراحی - اطفال - مامایی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید بهشتی چالدران

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید بهشتی چالدران

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهید بهشتی چالدران
  • آذربایجان غربی - شهرستان چالدران - بلوار بسیج - خیابان امام علی (ع)- بیمارستان شهید بهشتی
  • 04434267291
مجوز ها و تاییدیه ها