اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امامی شیراز

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت
  • تلفن 07132360141

درباره بیمارستان امامی شیراز


تعداد تخت

0

آدرس بیمارستان امامی شیراز

  • فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت
  • 07132360141