اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان البرز کرج

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس البرز - باغستان غربی - انتهای بلوار پرستار - بیمارستان تخصصی البرز
  • تلفن 02634320002, 02634320003, 02634320004

درباره بیمارستان البرز کرج


این مرکز درمانی در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده است.

تعداد تخت

311

بخش های بستری بیمارستان البرز کرج

CCU-ICU جنرال-ارتوپدی-اطفال-نوزادان-جراحی زنان -جراحی عمومی-جراحی مغز و اعصاب -post ccu-داخلی-ENT-عفونی-ارولوژی-چشم-اورژانس-نورولوژی (داخلی اعصاب )-جراحی ICU-پست پارتوم-NICU-

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-لیبر-پست پارتوم- زایمان-مامائی-دیالیز-تحت نظر اورژانس-اتاق عمل اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان البرز کرج

نفرولوژی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه قلب-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی توراکس-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-فوق تخصص جراحی کودکان-روانپزشکی-پزشک عمومی -داخلی عفونی-تغذیه-درمانگاه بیهوشی -فوق تخصص گوارش -فوق تخصص کلیه اطفال -درمانگاه پوست -درمانگاه فوق تخصصی غدد

بخش های پاراکلینیک بیمارستان البرز کرج

نفرولوژی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه قلب-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی توراکس-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-فوق تخصص جراحی کودکان-روانپزشکی-پزشک عمومی -داخلی عفونی-تغذیه-درمانگاه بیهوشی -فوق تخصص گوارش -فوق تخصص کلیه اطفال -درمانگاه پوست -درمانگاه فوق تخصصی غدد

پزشکان همکار در بیمارستان البرز کرج
دکتر راضیه نبی
فوق تخصص جراحی دست - شانه و اعصاب محیطی

آدرس بیمارستان البرز کرج

  • البرز - باغستان غربی - انتهای بلوار پرستار - بیمارستان تخصصی البرز
  • 02634320002, 02634320003, 02634320004