بیمارستان زنان و زایمان شبیه خوانی کاشان

بیمارستان تخصصی زنان و زایمان

درمانی , آموزشی

  • آدرس اصفهان - کاشان - خیابان شهید بهشتی
  • تلفن 03155460199 , 03155460101 , 03155460102 , 03155460180

درباره بیمارستان زنان و زایمان شبیه خوانی کاشان


این بیمارستان بعنوان یکی ازمراکزآموزشی ودرمانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی در بهمن ماه سال١٣٨٣ از دانشگاه علوم پزشکی کاشان بصورت استیجاری تحویل سازمان تامین اجتماعی گردید. هم اکنون بیمارستان با ٨٠ تخت فعال با بخش های زنان و زایمان ، نوزادان و خدمات تشخیصی بصورت ٢٤ ساعته درخدمت بیماران می باشد . تمام خدمات درمانی برای بیماران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی(غیراز مشاغل آزاد ) رایگان بوده ونیز طرف قرارداد باتمام بیمه ها( خدمات درمانی ، نیروهای مسلح ، کمیته امداد ، بانک ها و...) می باشد .

تعداد تخت

84

بخش های بستری بیمارستان زنان و زایمان شبیه خوانی کاشان

اطفال - جراحی عمومی - جراحی زنان و زایمان - تخت نوزادان - پست پارتوم - داخلی - اورژانس

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس - لیبر - تخت زایمان - پست پارتوم - post partum

بخش های کلینیکی بیمارستان زنان و زایمان شبیه خوانی کاشان

درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان زنان و زایمان شبیه خوانی کاشان

داروخانه - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - nst - الکتروکاردیوگرافی - فتوتراپی - آمینوسنتز - کولپوسکوپی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان زنان و زایمان شبیه خوانی کاشان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها