بیمارستان سیدالشهدای سمیرم

عمومی

درمانی

  • آدرس اصفهان - سمیرم -خیابان قدس بلوارابشار
  • تلفن 03153667612 , 03153667613 , 03153667614 , 03153667615 , 03153667616 , 03153667617 , 03153667618 , 03153667619 , 03153667620

درباره بیمارستان سیدالشهدای سمیرم


بیمارستان سمیرم دارای 81 تخت مصوب است که به دلیل چارت سازمانی که از قبل وجود دارد 65 تخت فعال در حال حاضر در بیمارستان وجود دارد.

تعداد تخت

64

بخش های بستری بیمارستان سیدالشهدای سمیرم

post ccu - اطفال - جراحی عمومی - داخلی - CCU - جراحی زنان و زایمان - بخش نوزادان - پست پارتوم - بخش روان پزشکی - قلب

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای اورژانس - تخت زایمان - دیالیز - پست پارتوم - مامائی - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان سیدالشهدای سمیرم

درمانگاه قلب وعروق - درمانگاه مامائی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه اورژانس - درمانگاه داخلی - درمانگاه پوست - درمانگاه اعصاب وروان - درمانگاه چشم - درمانگاه زنان وزایمان - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه اطفال - درمانگاه مغزواعصاب - درمانگاه دیابت - درمانگاه عفونی - درمانگاه ENT - درمانگاه تغذیه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان سیدالشهدای سمیرم

اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - اسپیرومتری - آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - داروخانه - نوارقلب

بیمه های تحت پوشش بیمارستان سیدالشهدای سمیرم

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها