بیمارستان تامین اجتماعی

  • آدرس مازندران - چالوس - کمربندی چالوس به نوشهر - خیابان نواب صفوی - جنب شهرک نوای صفوی
  • تلفن 01152217167

درباره بیمارستان تامین اجتماعی


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان تامین اجتماعی

null

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان تامین اجتماعی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان تامین اجتماعی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان تامین اجتماعی

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها