بیمارستان 17 شهریور آمل

عمومی

درمانی

  • آدرس مازندران - خیابان هلال احمر-جنب هلال احمر
  • تلفن 01144224001, 01144224002, 01144224003, 01144224004

درباره بیمارستان 17 شهریور آمل


بیمارستان 17 شهریور آمل واقع در خیابان هلال احمر در نزدیکی میدان هفت تیر است. بیمارستان هفده شهریور آمل که در آذر ماه 1344 با داشتن 25 تخت فعال تاسیس شد اکنون با بیش از 100 تخت فعال مرکز سوانح و حوادث غرب مازندران به شمار می‌رود. مصدومین تمامی تصادفات محور هراز به بیمارستان 17 شهریور آمل منتقل می‌شوند. از این رو خدایی ناکرده در صورت بروز تصادف این بیمارستان به صورت تخصصی به این امر می پردازد.

تعداد تخت

102

بخش های بستری بیمارستان 17 شهریور آمل

ارتوپدی-ICU-ENT-داخلی -جراحی عمومی-جراحی مغز و اعصاب -ارولوژی-چشم-

بخش های ستاره دار

اتاق عمل اورژانس-اتاق عمل -تختهای تحت نظر اورژانس-اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 17 شهریور آمل

درمانگاه چشم-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب -درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه دندانپزشکی-اطاق گچگیری و پانسمان-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه بینایی سنجی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه داخلی -درمانگاه ENT-اورژانس-درمانگاه فیزیوتراپی-مرکز کنترل دیابت-اتاق آنفلوانزا مرغی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 17 شهریور آمل

درمانگاه چشم-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب -درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه دندانپزشکی-اطاق گچگیری و پانسمان-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه بینایی سنجی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه داخلی -درمانگاه ENT-اورژانس-درمانگاه فیزیوتراپی-مرکز کنترل دیابت-اتاق آنفلوانزا مرغی

آدرس بیمارستان 17 شهریور آمل

  • مازندران - خیابان هلال احمر-جنب هلال احمر
  • 01144224001, 01144224002, 01144224003, 01144224004