بیمارستان علی بن ابی طالب(ع) قم

عمومی

درمانی

  • آدرس قم - سالاریه خیابان سینا
  • تلفن 02532914951

درباره بیمارستان علی بن ابی طالب(ع) قم


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان علی بن ابی طالب(ع) قم

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان علی بن ابی طالب(ع) قم

بخش های پاراکلینیک بیمارستان علی بن ابی طالب(ع) قم

بیمه های تحت پوشش بیمارستان علی بن ابی طالب(ع) قم

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها