بیمارستان شهدای بندرلنگه

عمومی

درمانی

  • آدرس هرمزگان - بین لنگه وکنگ - روبروی دانشگاه آزاد
  • تلفن 07644226066 , 07644226067 , 07644226068

درباره بیمارستان شهدای بندرلنگه


تعداد تخت

38

بخش های بستری بیمارستان شهدای بندرلنگه

داخلی - ccu - اطفال

بخش های ستاره دار

تالاسمی

بخش های کلینیکی بیمارستان شهدای بندرلنگه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهدای بندرلنگه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهدای بندرلنگه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهدای بندرلنگه
  • هرمزگان - بین لنگه وکنگ - روبروی دانشگاه آزاد
  • 07644226066 - 07644226067 - 07644226068
مجوز ها و تاییدیه ها