نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان فاطمه الزهرا قشم

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس هرمزگان ، جزیره قشم ، میدان شفا ، بیمارستان فاطمه الزهرا
  • تلفن 07644459402, 07644459403, 07644459404, 07644459405, 07644459401, 07644459400

درباره بیمارستان فاطمه الزهرا قشم


بیمارستان فاطمه الزهرا در حال حاضر ، 99 تخت فعال دارد.

تعداد تخت

99

بخش های بستری بیمارستان فاطمه الزهرا قشم

درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ارتوپدی - چشم - درمانگاه قلب - درمانگاه ENT - روانپزشكی - عفونی

بخش های ستاره دار

تخت های بخش اورژانس - تخت زایمان - اتاق عمل - لیبر - تالاسمی

بخش های کلینیکی بیمارستان فاطمه الزهرا قشم

CCU - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - اطفال - داخلی - بخش نوزادان - ICU جنرال - ارتوپدی - اورولوژی - اورژانس - چشم - گوش و حلق و بینی - روان پزشكی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فاطمه الزهرا قشم

CCU - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - اطفال - داخلی - بخش نوزادان - ICU جنرال - ارتوپدی - اورولوژی - اورژانس - چشم - گوش و حلق و بینی - روان پزشكی

آدرس بیمارستان فاطمه الزهرا قشم

  • هرمزگان ، جزیره قشم ، میدان شفا ، بیمارستان فاطمه الزهرا
  • 07644459402, 07644459403, 07644459404, 07644459405, 07644459401, 07644459400