بیمارستان ولیعصر (عج)دره شهر

عمومی

درمانی

  • آدرس ایلام - شهرستان دره شهر - خیابان شهید جعفری - بیمارستان ولیعصر(عج)
  • تلفن 08433224862 , 08435224863

درباره بیمارستان ولیعصر (عج)دره شهر


بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) دره شهر با ۹۶ تخت مصوب و ۴۸ تخت فعال و بخشهای اورزانس-جراحی عمومی- جراحی زنان و اطفال- داخلی ccu- p.ccu – زایشگاه – اتاق عمل – دیالیز و بخشهای پارا کلینیک، آزمایشگاه – رادیولوژی-سونوگرافی- داروخانه شبانه روزی – تست ورزش- شنوایی سنجی- آندوسکوپی- کلینیک تخصصی شامل داخلی – قلب و عروق- اطفال – جراحی – ماما روانشناس به عنوان یک بیمارستان جنرال در حوزه جنوبی استان ایلام با هدف افزایش و رضایتمندی مراجعین، اعتماد سازی از طریق ارتقاء کیفیت و ایمنی بیمار به ارائه خدمت می پردازد

تعداد تخت

48

بخش های بستری بیمارستان ولیعصر (عج)دره شهر

پست پارتوم - اطفال - جراحی عمومی - داخلی - جراحی زنان و زایمان - مراقبت ویژه جنرال - زنان وزایمان - روانپزشکی

بخش های ستاره دار

دیالیز - اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تالاسمی - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان ولیعصر (عج)دره شهر

درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه چشم - درمانگاه روانپزشکی (اعصاب وروان) - روانشناسی بالینی - درمانگاه قلب و عروق - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه گوش، حلق و بینی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ولیعصر (عج)دره شهر

رادیولوژی - آزمایشگاه طبی - سونوگرافی - فیزیوتراپی - تست ورزش

بیمه های تحت پوشش بیمارستان ولیعصر (عج)دره شهر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها