سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان بندرگز

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس گلستان - بندرگز - ابتدای جاده تهران
  • تلفن 01734368810

درباره بیمارستان بندرگز


تعداد تخت

0

آدرس بیمارستان بندرگز

  • گلستان - بندرگز - ابتدای جاده تهران
  • 01734368810