بیمارستان بندرگز

عمومی

درمانی

  • آدرس گلستان - بندرگز - ابتدای جاده تهران
  • تلفن 01734368810

درباره بیمارستان بندرگز


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان بندرگز

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان بندرگز

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بندرگز

بیمه های تحت پوشش بیمارستان بندرگز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها