بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)

بیمارستان مسلمین شیراز

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان خیام
  • تلفن 07132135000

درباره بیمارستان مسلمین شیراز


تعداد تخت

135

بخش های بستری بیمارستان مسلمین شیراز

داخلی - NICU - ارتوپدی - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - چشم - ICU - ENT - ccu - فتوتراپی - ارولوژی - POST NICU - اورژانس

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - پست پارتوم

بخش های کلینیکی بیمارستان مسلمین شیراز

بخش های پاراکلینیک بیمارستان مسلمین شیراز

درمانگاه ارولوژی - پایگاه بهداشتی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اورژانس - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه پوست - درمانگاه توانبخشی قلب - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - مغزواعصاب - درمانگاه دندانپزشکی - درما

بیمه های تحت پوشش بیمارستان مسلمین شیراز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان مسلمین شیراز
  • فارس - شیراز - خیابان خیام
  • 07132135000
بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)
مجوز ها و تاییدیه ها