بیمارستان مسلمین شیراز

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان خیام
  • تلفن 07132135000

درباره بیمارستان مسلمین شیراز


تعداد تخت

135

بخش های بستری بیمارستان مسلمین شیراز

داخلی -NICU-ارتوپدی-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-چشم-ICU-ENT-ccu-فتوتراپی-ارولوژی-POST NICU-اورژانس

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تخت زایمان-تختهای تحت نظر اورژانس-لیبر-پست پارتوم

آدرس بیمارستان مسلمین شیراز

  • فارس - شیراز - خیابان خیام
  • 07132135000