اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امام خمینی (ره)خمین

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس استان مرکزی ، خمین ، بلوار پاسداران ، بیمارستان امام خمینی ( ره )
  • تلفن 08646332211

درباره بیمارستان امام خمینی (ره)خمین


بیمارستان امام خمینی (ره) خمین به در سال ۱۳۵۷ ، به مساحت 10/000 متر مربع تاسیس شد . تعداد تخت مصوب این بیمارستان ۱۲۶ تخت و تعداد تخت خواب فعال آن ، 121 تخت می باشد .

تعداد تخت

121

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره)خمین

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكی ) - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - ارولوژی - ENT - پوست - درمانگاه پزشكی اجتماعی - درمانگاه بیهوشی - درمانگاه تغذیه - طب فیزیكی و توان بخشی - درمانگاه گوارش - شنوایی سنجی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اورژانس ( انتقال یافته به تحت نظر ) - دیالیز - لیبر - اورژانس سرپایی - پست پارتوم - تخت زایمان - تالاسمی - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره)خمین

جراحی عمومی - جراحی ارتوپدی - داخلی - CCU - ارولوژی - جراحی زنان - ICU جنرال - نورولوژی - عفونی - post CCU - اطفال - پست پارتوم - نوزادان - جراحی چشم - ENT - اورژانس بستری - بلوك زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره)خمین

جراحی عمومی - جراحی ارتوپدی - داخلی - CCU - ارولوژی - جراحی زنان - ICU جنرال - نورولوژی - عفونی - post CCU - اطفال - پست پارتوم - نوزادان - جراحی چشم - ENT - اورژانس بستری - بلوك زایمان

آدرس بیمارستان امام خمینی (ره)خمین

  • استان مرکزی ، خمین ، بلوار پاسداران ، بیمارستان امام خمینی ( ره )
  • 08646332211