بیمارستان نیکان تهران

درمانی

  • آدرس اقدسیه - ابتدای بلوار ارتش - ورودی اراج - خیابان ٢٢ بهمن - شماره ٦ - بیمارستان نیکان
  • تلفن 02122981829

درباره بیمارستان نیکان تهران


در اواسط دهه هفتاد شمسی، رویکرد مشتری مداری و بیمارمحوری در کنار فرهنگ ارتقا مستمر کیفیت در خدمات سلامتی مورد توجه دست اندرکاران نظام سلامت کشور قرار گرفت . این موضوع نگاه بسیاری از مدیران شاغل در بخش های درمانی را به رویکردی نوین که در آن بیماران و پرسنل در کنار کادر درمانی به عنوان مشتری، محور خدمات قرار می گرفت، را به خود جلب نموده و آنان را به توسعه و اشاعه فرهنگ مشتری نوازی در بیمارستان ها سوق داد. اما محدودیت منابع و قوانین دست و پا گیر و ساختار بوروکراسی حاکم بر بیمارستان های دولتی، آموزش کادر درمانی در فضایی آکنده از فرهنگ و جو مشتری مداری و مشتری نوازی را سخت، و اجرا و پیاده سازی آن را بسیار کند می نمود. در این میان تنی چند از پزشکان و مدیران شاغل در بیمارستان میلاد که اجرای بخشی از این نظام را در میلاد تجربه کرده ولی پیاده سازی تام و تمام آنچه بدان باور داشتند را مشکل و پیچیده می دیدند ،با هدف ایجاد بیمارستانی متفاوت در خدمات سلامتی و بوِیژه در نگاه به بیماران به عنوان عضوی از خانواده خود و با خدمت رسانی دلسوزانه و مهربانانه ،همان طور که با خانواده خود هستند؛ اقدام به تاسیس بیمارستانی بر پایه مهرآفرینی با خود ،همکاران، جامعه و بیماران به نام" نیکان " نمودند. —زمین این بیمارستان در سال 1384 خریداری و احداث آن تا پایان سال 1389 به طول انجامید .بیمارستان در تاریخ 6 تیرماه 1390 همزمان با مبعث نبی اکرم، پیام آور صلح و دوستی، و با هدف التیام آلام بیماران افتتاح و به بهره برداری رسید .

تعداد تخت

102

بخش های بستری بیمارستان نیکان تهران

مراقبت های ویژه قلب باز - بخش مراقبت های ویژه قلب و عروق - بخش مراقبت های ویژه - مراقبت ویژه بعد از کت لب - ستایش - بخش نوزادان - سپند (جراحی) - سپهر - بخش مراقبت های ویژه نوزادان

بخش های ستاره دار

اورژانس - اتاق عمل جنرال - آنژیوگرافی - بلوک زایمانآزمایشگاه - گوارش - کت لب - کلینیک قلب - ماموگرافی - تصویربرداری - سونوگرافی - رادیولوژی - EEG - طب هسته ای - تصویربرداری - مراقبت های دارویی

بخش های کلینیکی بیمارستان نیکان تهران

گوش و حلق وبینی - ارولوژی - غدد - ارتوپدی - اطفال - سرطانی - درد - پوست - تغذیه - توانبخشی قلب - جراحی عمومی - مغز و اعصاب - داخلی - زنان - خون - روانپزشکی - شنواسنجی - داخلی اعصاب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان نیکان تهران

آزمایشگاه - گوارش - کت لب - کلینیک قلب - ماموگرافی - تصویربرداری - سونوگرافی - رادیولوژی - EEG - طب هسته ای - تصویربرداری - مراقبت های دارویی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان نیکان تهران

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها