اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان سیدالشهدا (ع) ناجا کرمان

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان ، خیابان استقلال ، بیمارستان سید الشهدا ( ع ) ناجا
  • تلفن 03432526280

درباره بیمارستان سیدالشهدا (ع) ناجا کرمان


بیمارستان سید الشهدا ( ع ) ناجا کرمان ، در سال 1385 ، تاسیس شد . بیمارستان سید الشهدا ( ع ) ناجا کرمان ، مرکز درمانی است که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ، وابسته می باشد . در حال حاضر ، 99 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

99

بخش های بستری بیمارستان سیدالشهدا (ع) ناجا کرمان

درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه عفونی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه دندانپزشكی - درمانگاه چشم - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه اعصاب و روان - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه ENT - درمانگاه بیهوشی و درد - درمانگاه قلب - درمانگاه طب فیزیكی - درمانگاه روماتولوژی - درمانگاه پوست - درمانگاه اورولوژی - درمانگاه ریه - درمانگاه اورژانس - درمانگاه غدد - شنوایی سنجی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - لیبر - اورژانس سرپایی - تخت های تحت نظر اورژانس - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان سیدالشهدا (ع) ناجا کرمان

CCU - ICU جنرال - جراحی عمومی - داخلی - بخش نوزادان - اطفال - زنان و زایمان - مامایی - داخلی قلب - ارتوپدی - جراحی مغز و اعصاب - ENT - اورولوژی - چشم - جراحی فك و صورت - داخلی اعصاب - اورژانس تحت نظر

بخش های پاراکلینیک بیمارستان سیدالشهدا (ع) ناجا کرمان

CCU - ICU جنرال - جراحی عمومی - داخلی - بخش نوزادان - اطفال - زنان و زایمان - مامایی - داخلی قلب - ارتوپدی - جراحی مغز و اعصاب - ENT - اورولوژی - چشم - جراحی فك و صورت - داخلی اعصاب - اورژانس تحت نظر

آدرس بیمارستان سیدالشهدا (ع) ناجا کرمان

  • کرمان ، خیابان استقلال ، بیمارستان سید الشهدا ( ع ) ناجا
  • 03432526280