نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - کاشمر - شهرک معلم -میدان سینا
  • تلفن 05155238300

درباره بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر


بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) با ۱۰۱ تخت مصوب جنرال ، دولتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تکیه بر الطاف الهی با رعایت منشور حقوق بیمار و حفظ کرامت انسانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی به ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی و مراقبتی با کیفیت بالا و ایمن در سطح تخصصی ، آموزش دانش و مهارتهای بالینی به فراگیران پیراپزشکی پرداخته تا در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه بر اساس استانداردها نقشی موثر و سازنده ای داشته باشیم.

تعداد تخت

128

بخش های بستری بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر

NICU-اطفال-جراحی زنان و زایمان-بخش نوزادان-ارتوپدی-ارولوژی-جراحی عمومی-چشم-ENT-ICU-تحت نظر-چشم زنان -زنان 2 ( سزارین )-ارتوپدی مردان -ارولوژی مردان -چشم مردان -ENT مردان -ENT زنان -ارتوپدی زنان -ارولوژی زنان -جراحی عمومی مردان -جراحی عمومی زنان -زنان 1 (ز

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-پست پارتوم-تخت زایمان-لیبر-تختهای بخش اورژانس-مامایی

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر

درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی -درمانگاه اطفال -درمانگاه جراحی عمومی -درمانگاه چشم -درمانگاه زنان و زایمان -درمانگاه ارولوژی -واحد تزریقات -واحد پانسمان-سرم تراپی -سونداژ

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر

درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی -درمانگاه اطفال -درمانگاه جراحی عمومی -درمانگاه چشم -درمانگاه زنان و زایمان -درمانگاه ارولوژی -واحد تزریقات -واحد پانسمان-سرم تراپی -سونداژ

آدرس بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر

  • خراسان رضوی - کاشمر - شهرک معلم -میدان سینا
  • 05155238300