بیمارستان توحید سنندج

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس کردستان - سنندج - خیابان گریاشان
  • تلفن 08733286112

درباره بیمارستان توحید سنندج


تعداد تخت

395

بخش های بستری بیمارستان توحید سنندج

داخلی - جراحی عمومی - ENT - قلب - عفونی - فوق تخصصی - داخلی ریه - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - سوختگی - CCU - ICU1 - فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - انکولوژی - شیمی درمانی - چشم - اورولوژی - ICU جراحی قلب - CCUجراحی قلب - جراحی قلب و عروق - داخلی - فوق تخصصی - داخلی روماتولوژی - داخلی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای تحت نظر اورژانس - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان توحید سنندج

درمانگاه ENT - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه عفونی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه قلب - درمانگاه دیابت - اورژانس حمزه - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه روانپزشکی - درمانگاه ریه - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی ترمیمی - درمانگاه انکولوژی - درمانگاه فک و صورت - درمانگاه نفرولوژی - درمانگاه تغذیه - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه روماتولوژی - درمانگاه مامایی - درمانگاه گوارش - درمانگاه غدد - درمانگاه تست ورزش - درمانگاه بینایی سنجی - مسمومیت و پزشکی قانونی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان توحید سنندج

آزمایشگاه طبی - آنژیوگرافی - رادیوتراپی نیمه عمقی - رادیولوژی - سنگ شکن برون اندامی - سونوگرافی - سی تی اسکن - ماموگرافی - آزمایشگاه پاتولوژی - داروخانه - تست ورزش - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - اسپیرو متری - الکترو انسفالوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان توحید سنندج

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان توحید سنندج
  • کردستان - سنندج - خیابان گریاشان
  • 08733286112
مجوز ها و تاییدیه ها