بیمارستان بو علی سینا مراغه

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - مراغه -خیابان 17 شهریور
  • تلفن 04137222155

درباره بیمارستان بو علی سینا مراغه


بیمارستان بوعلی سینا مراغه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی است

تعداد تخت

61

بخش های بستری بیمارستان بو علی سینا مراغه

CCU - POST CCU و قلب

بخش های ستاره دار

دیالیز - تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان بو علی سینا مراغه

درمانگاه اورژانس - درمانگاه قلب - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کلیه ( نفرولوژی )

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بو علی سینا مراغه

آزمایشگاه طبی - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان بو علی سینا مراغه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان بو علی سینا مراغه
  • آذربایجان شرقی - مراغه -خیابان 17 شهریور
  • 04137222155
مجوز ها و تاییدیه ها