بیمارستان پارس شیراز

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان قصرالدشت - سه راه برق
  • تلفن 07132336006

درباره بیمارستان پارس شیراز


بیمارستان بنت الهدی واقع در استان فارس، شهرستان شیراز بیمارستانی است خصوی و درمانی با ظرفیت ۴۵ تخت ثابت که در سال ۱۳۵۰ شمسی تاسیس گردید.

تعداد تخت

129

بخش های بستری بیمارستان پارس شیراز

ENT - چشم - اطفال - اورژانس اطفال - تالاسمی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تالاسمی - اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان پارس شیراز

درمانگاه اورژانس اطفال - درمانگاه چشم - درمانگاه بیماران هموفیلی - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه ENT - اطفال - درمانگاه بیماران تالاسمی - بیهوشی - درمانگاه قلب - توانبخشی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان پارس شیراز

رادیولوژی - آزمایشگاه طبی - آزمایشگاه ژنتیک وتحقیقات - داروخانه - الکتروکاردیوگرافی - سونوگرافی - اکو کاردیوگرافی - نوار عصب

بیمه های تحت پوشش بیمارستان پارس شیراز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان پارس شیراز
  • فارس - شیراز - خیابان قصرالدشت - سه راه برق
  • 07132336006
مجوز ها و تاییدیه ها