بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

عمومی

درمانی

  • آدرس استان تهران - شهرستان شهریار - سه راه اندیشه - خیابان پرستار
  • تلفن 02165225014 , 02165225015 , 02165226741 , 02165226743

درباره بیمارستان تامین اجتماعی شهریار


بیمارستان تامین اجتماعی شهریار وابسته به سازمان تامین اجتماعی می باشد

تعداد تخت

125

بخش های بستری بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

جراحی عمومی - اطفال - CCU - ICU جنرال - جراحی زنان و زایمان - داخلی - سزارین - بلوک زایمان - ارتوپدی - ارولوژی - ENT - نوزادان -

بخش های ستاره دار

لیبر - اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - ریکاوری بعد از زایمان - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - Day Care

بخش های کلینیکی بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

درمانگاه ENT - درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - ارولوژی - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - ارتوپدی - درمانگاه عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - فیزیوتراپی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

آدرس بیمارستان تامین اجتماعی شهریار
  • استان تهران - شهرستان شهریار - سه راه اندیشه - خیابان پرستار
  • 02165225014 - 02165225015 - 02165226741 - 02165226743
مجوز ها و تاییدیه ها