اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس استان تهران - شهرستان شهریار - سه راه اندیشه - خیابان پرستار
  • تلفن 02165225014, 02165225015, 02165226741, 02165226743

درباره بیمارستان تامین اجتماعی شهریار


بیمارستان تامین اجتماعی شهریار وابسته به سازمان تامین اجتماعی می باشد

تعداد تخت

125

بخش های بستری بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

جراحی عمومی- اطفال -CCU-ICU جنرال-جراحی زنان و زایمان-داخلی -سزارین-بلوک زایمان-ارتوپدی-ارولوژی-ENT-نوزادان-

بخش های ستاره دار

لیبر-اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-ریکاوری بعد از زایمان-تخت زایمان-تختهای تحت نظر اورژانس-Day Care

بخش های کلینیکی بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحی عمومی-ارولوژی-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-ارتوپدی-درمانگاه عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحی عمومی-ارولوژی-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-ارتوپدی-درمانگاه عمومی

آدرس بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

  • استان تهران - شهرستان شهریار - سه راه اندیشه - خیابان پرستار
  • 02165225014, 02165225015, 02165226741, 02165226743