بیمارستان ولیعصر(عج) انار

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان - رفسنجان - انار -بلوار ولیعصر - بیمارستان ولی عصر(عج)
  • تلفن 03434382117

درباره بیمارستان ولیعصر(عج) انار


تعداد تخت

31

بخش های بستری بیمارستان ولیعصر(عج) انار

اطفال - داخلی - زنان و زایمان - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - دیالیز - - اورژانس سرپایی

بخش های کلینیکی بیمارستان ولیعصر(عج) انار

درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه داخلی - زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ولیعصر(عج) انار

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان ولیعصر(عج) انار

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها