بیمارستان جنّت شیراز

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار امیر کبیر - خیابان استاد فراشبندی
  • تلفن 07138226362

درباره بیمارستان جنّت شیراز


بیمارستان جنت واقع در استان فارس، شهرستان شیراز بیمارستانی است درمانی تک تخصصی روانپزشکی وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان با ظرفیت ۱۰۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۶۲ شمسی تاسیس گردید.

تعداد تخت

50

بخش های بستری بیمارستان جنّت شیراز

روانپزشکی

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان جنّت شیراز

درمانگاه کاردرمانی - بخش E C T

بخش های پاراکلینیک بیمارستان جنّت شیراز

داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان جنّت شیراز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها