سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)تایباد

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس مشهد - تایباد - ابتدای بلوار امام خمینی (ره)-روبروی پارک ملت
  • تلفن 05154523994, 05154523990

درباره بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)تایباد


این بیمارستان در سه طبقه شامل زیرزمین ، همکف و طبقه اول می باشد . در طبقه زیرزمین واحدهایی از قبیل موتورخانه ، تأسیسات ، انبار دارو و تجهیزات ، انبار تجهیزات مصرفی ، بخش فیزیوتراپی ، لنژری و آشپزخانه واقع شده است . در طبقه همکف که بیشترین قسمت بیمارستان را تشکیل می دهد شامل قسمت اداری ، مدارک پزشکی ، حسابداری ، آزمایشگاه و رادیولوژی و بخشهای درمانی اورژانس ، اتاق عمل ، زایشگاه ، زنان و زایمان ، داخلی جراحی زنان و بخشهای ویژه ICU ، CCU و NICU می باشد . در طبقه اول بخشهای درمانی اطفال ، داخلی جراحی مردان و دیالیز و همچنین واحدهایی از قبیل سالن اجتماعات ، واحد بیماران خاص ، کتابخانه و واحد تحقیق و پژوهش ( اتاق اینترنت ) واقع شده است .

تعداد تخت

118

بخش های بستری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)تایباد

داخلی (اعصاب و روان)- نوزادان-اطفال-جراحی عمومی -داخلی (عفونی)-CCU-NICU- زنان و زایمان(زایمان طبیعی)-ICU جنرال-جراحی-جراحی(ارتوپدی)-زنان و زایمان(ژنیکولوژی)-زنان و زایمان(سزارین)-داخلی-اورژانس-جراحی عمومی زنان-جراحی عمومی مردان-داخلی عمومی زنان-داخلی عموم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-مراجعین بخش اورژانس-دیالیز-تخت زایمان-لیبر-پست پارتوم

بخش های کلینیکی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)تایباد

دیابت-بینایی سنجی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه داخلی-درمانگاه اطفال-درمانگاه چشم-درمانگاه گفتار درمانی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه فیزیوتراپی-تغذیه-درمانگاه عفونی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه پوست-درمانگاه ارتوپدی-هموفیلی-تالاسمی-درمانگاه قلب-درمانگاه مغزواعصاب-درمانگاه ارولوژی-سرم تراپی-پانسمان-تزریقات-متخصص ENT-سونداژ-مامایی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)تایباد

دیابت-بینایی سنجی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه داخلی-درمانگاه اطفال-درمانگاه چشم-درمانگاه گفتار درمانی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه فیزیوتراپی-تغذیه-درمانگاه عفونی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه پوست-درمانگاه ارتوپدی-هموفیلی-تالاسمی-درمانگاه قلب-درمانگاه مغزواعصاب-درمانگاه ارولوژی-سرم تراپی-پانسمان-تزریقات-متخصص ENT-سونداژ-مامایی

آدرس بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)تایباد

  • مشهد - تایباد - ابتدای بلوار امام خمینی (ره)-روبروی پارک ملت
  • 05154523994, 05154523990