بیمارستان شهدای طارم

عمومی

درمانی

  • آدرس زنجان - شهر آببر- خیابان امام - روبروی اداره کشاورزی - بیمارستان شهدای طارم
  • تلفن 02432822701

درباره بیمارستان شهدای طارم


این مرکز بعد از وقوع زلزله تاثربرانگیز ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ و با کمک مالی و انسان دوستانه جامعه اقتصادی اروپا ساخته شد.بعد از مراحل ساخت در مرداد ماه سال ۱۳۷۵ مورد بهره برداری قرار گرفت.

تعداد تخت

20

بخش های بستری بیمارستان شهدای طارم

جراحی عمومی - داخلی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - CCU - ICU جنرال

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس - دیالیز - پست پارتوم - تخت زایمان - لیبر - undefined

بخش های کلینیکی بیمارستان شهدای طارم

درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه بیهوشی و درد - درمانگاه اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهدای طارم

رادیولوژی - آزمایشگاه طبی - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهدای طارم

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها