سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان مادر و کودک شوشتری

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - شیراز - نبش چهاراه هنگ
  • تلفن 07132324803

درباره بیمارستان مادر و کودک شوشتری


بیمارستان مادر و کودک شوشتری در زمینی به مساحت حدود ۵۳۰۰ متر مربع در دو ساختمان با زیربنایی به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع در سال ۱۳۴۱ توسط شادروان محمد صادق شوشتری پایه گذاری شده است.

تعداد تخت

39

بخش های بستری بیمارستان مادر و کودک شوشتری

بخش نوزادان -مسمومیت-جراحی زنان-بستری زنان-NICU

بخش های ستاره دار

تخت زایمان-اتاق عمل-لیبر-پست پارتوم-اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان مادر و کودک شوشتری

درمانگاه اطفال-زنان و زایمان-درمانگاه آسم و آلرژی-عمومی -بیهوشی-داخلی-غدد

بخش های پاراکلینیک بیمارستان مادر و کودک شوشتری

درمانگاه اطفال-زنان و زایمان-درمانگاه آسم و آلرژی-عمومی -بیهوشی-داخلی-غدد

آدرس بیمارستان مادر و کودک شوشتری

  • فارس - شیراز - نبش چهاراه هنگ
  • 07132324803