بیمارستان شفا اهواز

بیمارستان تخصصی سرطان و انکولوژی

درمانی , آموزشی

  • آدرس خوزستان - شهرستان اهواز - گلستان - مرکز آموزشی درمانی شفا - صندوق پستی 3155
  • تلفن 06133743281 , 06133743282 , 06133743283

درباره بیمارستان شفا اهواز


تعداد تخت

147

بخش های بستری بیمارستان شفا اهواز

ICU داخلی - فوق تخصص هماتولوژی انکولوزی اطفال - فوق تخصصی - داخلی هماتولوژی بزرگسال - انکولوژی مردان - زنان - ICUجراحی - ICUجنرال - پیوند مغز استخوان - فوق تخصص هماتو لوژی داخلی 2 - ICU2 - ICU3

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اورژانس اطفال - تختهای بخش اورژانس بزرگسال - تالاسمی (ترانسفیوژن) - اتاق عمل اورژانس - اورژانس شیمی درمانی سرپایی

بخش های کلینیکی بیمارستان شفا اهواز

درمانگاه فوق تخصصی - داخلی هماتولوژی اطفال - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی هماتولوژی بزرگسال - درمانگاه تالاسمی - درمانگا ه شیمی درمانی - هموفیلی و سیکل سل - درمانگاه فیزیوتراپی - پایگاه بهداشتی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه پیوند مغز استخوان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شفا اهواز

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - ازمایشگاه ژنتیک - فلوسیتومتری - اکوکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شفا اهواز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها