اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امام خمینی(ره) پلدشت

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان غربی - شهر پلدشت - بلوار کشاورز
  • تلفن 04434285015, 04434285012

درباره بیمارستان امام خمینی(ره) پلدشت


این مرکز درمانی در سال ۱۳۸۴ تاسیس گردیده است ودارای بخش هایی از قبیل اورژانس،بخش بستری ، همودیالیز ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، اتاق عمل ، زایمان ، درمانگاه تخصصی وسایر واحد های اداری می باشد .این بیمارستان ۴۴ تختخوابی بوده و درسال ۱۳۹۳با کسب گواهینامه به عنوان بیمارستان دوستدار مادر و کودک انتخاب شده است .

تعداد تخت

26

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی(ره) پلدشت

-داخلی -اطفال -جراحی عمومی-نوزادان-پست پارتوم-زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

تحت نظراورژانس -اتاق عمل -تخت زایمان -post partum-لیبر( اتاق درد)-دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی(ره) پلدشت

جراحی عمومی-درمانگاه عمومی-درمانگاه اطفال -درمانگاه داخلی-درمانگاه مامایی -زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی(ره) پلدشت

جراحی عمومی-درمانگاه عمومی-درمانگاه اطفال -درمانگاه داخلی-درمانگاه مامایی -زنان و زایمان

آدرس بیمارستان امام خمینی(ره) پلدشت

  • آذربایجان غربی - شهر پلدشت - بلوار کشاورز
  • 04434285015, 04434285012