بیمارستان امام خمینی(ره) پلدشت

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان غربی - شهر پلدشت - بلوار کشاورز
  • تلفن 04434285015 , 04434285012

درباره بیمارستان امام خمینی(ره) پلدشت


این مرکز درمانی در سال ۱۳۸۴ تاسیس گردیده است ودارای بخش هایی از قبیل اورژانس،بخش بستری ، همودیالیز ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، اتاق عمل ، زایمان ، درمانگاه تخصصی وسایر واحد های اداری می باشد .این بیمارستان ۴۴ تختخوابی بوده و درسال ۱۳۹۳با کسب گواهینامه به عنوان بیمارستان دوستدار مادر و کودک انتخاب شده است .

تعداد تخت

26

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی(ره) پلدشت

- داخلی - اطفال - جراحی عمومی - نوزادان - پست پارتوم - زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

تحت نظراورژانس - اتاق عمل - تخت زایمان - post partum - لیبر( اتاق درد) - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی(ره) پلدشت

جراحی عمومی - درمانگاه عمومی - درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه مامایی - زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی(ره) پلدشت

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی(ره) پلدشت

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها