بیمارستان شهداء هیرمند

عمومی

درمانی

  • آدرس سیستان و بلوچستان - شهرستان هیرمند -بیمارستان شهداء هیرمند
  • تلفن 05432623233 , 05432623234 , 05432623236 , 05432623238 , 0543262324 , 05432623242 , 05432623244 , 05432623246

درباره بیمارستان شهداء هیرمند


تعداد تخت

28

بخش های بستری بیمارستان شهداء هیرمند

داخلی - اطفال - جراحی عمومی و زنان زایمان

بخش های ستاره دار

زایشگاه - اتاق عمل - بستری - ریکاوری - تخت احیاء - تخت انتقال بیمار - تخت معاینه

بخش های کلینیکی بیمارستان شهداء هیرمند

اطفال - زنان وزایمان - عمومی - جراحی عمومی - داخلی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهداء هیرمند

آزمایشگاه - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهداء هیرمند

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها