بیمارستان امام رضا (ع ) سمنان

عمومی

درمانی

  • آدرس سمنان - میامی - ابتدای بلوار امام رضا
  • تلفن 02332624126

درباره بیمارستان امام رضا (ع ) سمنان


تعداد تخت

10

بخش های بستری بیمارستان امام رضا (ع ) سمنان

اورژانس

بخش های ستاره دار

دیالیز - بخش زایمان - اطاق عمل - اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان امام رضا (ع ) سمنان

درمانگاه عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام رضا (ع ) سمنان

آزمایشگاه - داروخانه - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام رضا (ع ) سمنان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها