اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امیرالمومنین(ع) اسدآباد

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس همدان - اسدآباد - بلوار 22 بهمن
  • تلفن 08133131376, 08133134797

درباره بیمارستان امیرالمومنین(ع) اسدآباد


تعداد تخت

35

بخش های بستری بیمارستان امیرالمومنین(ع) اسدآباد

CCU-داخلی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تخت زایمان-پست پارتوم-تختهای بخش اورژانس-دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان امیرالمومنین(ع) اسدآباد

درمانگاه اطفال-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امیرالمومنین(ع) اسدآباد

درمانگاه اطفال-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه اورژانس

آدرس بیمارستان امیرالمومنین(ع) اسدآباد

  • همدان - اسدآباد - بلوار 22 بهمن
  • 08133131376, 08133134797