بیمارستان امیرالمومنین(ع) اسدآباد

عمومی

درمانی

  • آدرس همدان - اسدآباد - بلوار 22 بهمن
  • تلفن 08133131376 , 08133134797

درباره بیمارستان امیرالمومنین(ع) اسدآباد


تعداد تخت

35

بخش های بستری بیمارستان امیرالمومنین(ع) اسدآباد

CCU - داخلی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - پست پارتوم - تختهای بخش اورژانس - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان امیرالمومنین(ع) اسدآباد

درمانگاه اطفال - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امیرالمومنین(ع) اسدآباد

آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - اسپیرومتری - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - کولونوسکوپی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امیرالمومنین(ع) اسدآباد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها