بیمارستان حضرت ابوالفضل عباس میلاد ۳

بیمارستان تخصصی اطفال , بیمارستان تخصصی کودکان , بیمارستان تخصصی زنان و زایمان , عمومی

  • آدرس بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن
  • تلفن 05631066

درباره بیمارستان حضرت ابوالفضل عباس میلاد ۳


تعداد تخت

140

بخش های بستری بیمارستان حضرت ابوالفضل عباس میلاد ۳

این بیمارستان شامل بخش های عمومی، اورژانس، داخلی، جراحی، آزمایشگاه، رادیولوژی(گرافی دیجیتال، ماموگرافی، سی تی اسکن، سونوگرافی)، زنان، اطفال، عفونی، گوش و حلق و بینی و بخش های ویژه ICU، CCU، NICU و دیالیز می باشد.

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت ابوالفضل عباس میلاد ۳

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت ابوالفضل عباس میلاد ۳

بیمه های تحت پوشش بیمارستان حضرت ابوالفضل عباس میلاد ۳

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان حضرت ابوالفضل عباس میلاد ۳
  • بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن
  • 05631066
مجوز ها و تاییدیه ها