بیمارستان شهیدمدرس کاشمر

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - کاشمر - خیابان 17شهریور - خیابان رازی
  • تلفن 05155227407 , 05155227401

درباره بیمارستان شهیدمدرس کاشمر


تعداد تخت

107

بخش های بستری بیمارستان شهیدمدرس کاشمر

داخلی - عفونی - روانپزشکی - CCU - POST CCU و قلب - نورولوژی - اورژانس - ICU1 - ICU2

بخش های ستاره دار

تختهای تحت نظر اورژانس - دیالیز - هموفیلی - تخت های بخش اورژانس - تالاسمی

بخش های کلینیکی بیمارستان شهیدمدرس کاشمر

درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه قلب - درمانگاه عفونی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه پوست - تزریقات - پانسمان - سرم تراپی - سوندا‍‍ژ -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهیدمدرس کاشمر

اسپیرومتری - اکوکاردیوگرافی - سونوگرافی - رادیولوژی - آزمایشگاه - آندوسکوپی - ماموگرافی - داروخانه - کولونوسکوپی - رکتوسیگموئیدوسکوپی - تست ورزش - الکترو کاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهیدمدرس کاشمر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها