اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان شهیدمدرس کاشمر

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - کاشمر - خیابان 17شهریور - خیابان رازی
  • تلفن 05155227407, 05155227401

درباره بیمارستان شهیدمدرس کاشمر


تعداد تخت

107

بخش های بستری بیمارستان شهیدمدرس کاشمر

داخلی -عفونی -روانپزشکی-CCU-POST CCU و قلب-نورولوژی-اورژانس-ICU1-ICU2

بخش های ستاره دار

تختهای تحت نظر اورژانس-دیالیز-هموفیلی-تخت های بخش اورژانس-تالاسمی

بخش های کلینیکی بیمارستان شهیدمدرس کاشمر

درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه داخلی-درمانگاه قلب-درمانگاه عفونی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه پوست-تزریقات-پانسمان-سرم تراپی-سوندا‍‍ژ-

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهیدمدرس کاشمر

درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه داخلی-درمانگاه قلب-درمانگاه عفونی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه پوست-تزریقات-پانسمان-سرم تراپی-سوندا‍‍ژ-

آدرس بیمارستان شهیدمدرس کاشمر

  • خراسان رضوی - کاشمر - خیابان 17شهریور - خیابان رازی
  • 05155227407, 05155227401