بیمارستان قلب شهید دکتر چمران اصفهان

بیمارستان تخصصی قلب و عروق

آموزشی , درمانی

  • آدرس اصفهان- خیابان سلمان فارسی - بعد از بل شهرستان
  • تلفن 03132600961 , 03132600965

درباره بیمارستان قلب شهید دکتر چمران اصفهان


این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1345 با ظرفیت 192تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 99 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، قلب ، کودکان ، اورژانس ، جراحی قلب ، ICU ، CCU ، Post CCU

تعداد تخت

212

بخش های بستری بیمارستان قلب شهید دکتر چمران اصفهان

ICUC - CCU - ICUB - داخلی قلب مردان A - داخلی قلب مردان B - داخلی قلب زنان - جراحی قلب - PICU - قلب اطفال - post CCU - post آنژیوگرافی - اورژانس قلب - ICUA - داخلی C

بخش های ستاره دار

ادمیت - اتاق عمل - آنژیوگرافی - بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان قلب شهید دکتر چمران اصفهان

درمانگاه قلب - بازتوانی - فیزیوتراپی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان قلب شهید دکتر چمران اصفهان

اکوکاردیوگرافی - آزمایشگاه طبی - تست ورزش - رادیولوژی - الکتروکاردیو گرافی - EECP

بیمه های تحت پوشش بیمارستان قلب شهید دکتر چمران اصفهان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها