اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان سجادیه

پزشکی عمومی

درمانی,آموزشی,پژوهشی

  • آدرس خراسان رضوی - ابتدای جاده تربت جام
  • تلفن 05152521810, 05152521811

درباره بیمارستان سجادیه


این بیمارستان در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۱ بدست وزیر محترم بهداشت و درمان وقت افتتاح شده است .

تعداد تخت

148

بخش های بستری بیمارستان سجادیه

اطفال-داخلی -جراحی عمومی-ارولوژی-ENT-چشم-ارتوپدی-زنان و زایمان(1)زایمان طبیعی-CCU-NICU-ICU جنرال-قلب و عروق-نوزادان-داخلی اعصاب-جراحی زنان (ژینکولوژی)-زنان وزایمان (2)سزارین

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تخت زایمان-لیبر-پست پارتوم-دیالیز-تالاسمی-تختهای بخش اورژانس-اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان سجادیه

درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه جراحی عمومی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه بیماران هموفیلی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه زنان و زایمان-پزشک عمومی،درمانگاه مامایی،گچگیری،تزریقاتوپانسمان-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه قلب-درمانگاه اطفال-درمانگاه ENT-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه پوست

بخش های پاراکلینیک بیمارستان سجادیه

درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه جراحی عمومی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه بیماران هموفیلی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه زنان و زایمان-پزشک عمومی،درمانگاه مامایی،گچگیری،تزریقاتوپانسمان-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه قلب-درمانگاه اطفال-درمانگاه ENT-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه پوست

آدرس بیمارستان سجادیه

  • خراسان رضوی - ابتدای جاده تربت جام
  • 05152521810, 05152521811