بیمارستان مینودشت

عمومی

درمانی

  • آدرس گلستان - مینودشت - ابتدای جاده گنبد
  • تلفن 01735224372 , 01735220115

درباره بیمارستان مینودشت


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان مینودشت

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان مینودشت

بخش های پاراکلینیک بیمارستان مینودشت

بیمه های تحت پوشش بیمارستان مینودشت

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان مینودشت
  • گلستان - مینودشت - ابتدای جاده گنبد
  • 01735224372 - 01735220115
مجوز ها و تاییدیه ها