بیمارستان ولیعصر(عج)نیروی دریائی رشت

عمومی

درمانی

  • آدرس گیلان - رشت - پاسداران
  • تلفن 01333336090

درباره بیمارستان ولیعصر(عج)نیروی دریائی رشت


تعداد تخت

60

بخش های بستری بیمارستان ولیعصر(عج)نیروی دریائی رشت

CCU - جراحی - کودکان - نوزادان - پست بارتوم - داخلی - زایمان

بخش های ستاره دار

پست پارتوم - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - مامایی - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان ولیعصر(عج)نیروی دریائی رشت

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اورژانس - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - مرکز مشاوره - طب پیشگیری - درمانگاه مامایی - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه فوق تخصصی کبد و گوارش - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی غدد - درمانگاه طب فیزیکی - درمانگاه انکولوژی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ولیعصر(عج)نیروی دریائی رشت

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - اکوکاردیوگرافی - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - اندوسکوپی - دانسیتومتری - رکتوسیگموئیدسکوپی - کولونوسکوپی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان ولیعصر(عج)نیروی دریائی رشت

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان ولیعصر(عج)نیروی دریائی رشت
  • گیلان - رشت - پاسداران
  • 01333336090
مجوز ها و تاییدیه ها