بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هاجر(503 ارتش تهران)

عمومی

درمانی

  • آدرس تهران - خیابان ولیعصر -تقاطع شهید بهشتی (عباس آباد)
  • تلفن 02188710294

درباره بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هاجر(503 ارتش تهران)


تعداد تخت

66

بخش های بستری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هاجر(503 ارتش تهران)

ICU داخلی - ارتوپدی - ارولوژی - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی - نورولوژی - عفونی - فوق تخصصی - داخلی ریه - فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - نفرولوژی

بخش های ستاره دار

ICU داخلی - ارتوپدی - ارولوژی - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی - نورولوژی - عفونی - فوق تخصصی - داخلی ریه - فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - نفرولوژی

بخش های کلینیکی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هاجر(503 ارتش تهران)

بخش های پاراکلینیک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هاجر(503 ارتش تهران)

بیمه های تحت پوشش بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هاجر(503 ارتش تهران)

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هاجر(503 ارتش تهران)
  • تهران - خیابان ولیعصر -تقاطع شهید بهشتی (عباس آباد)
  • 02188710294
مجوز ها و تاییدیه ها