اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان 560 ارتش گرگان

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس گلستان - شهرستان گرگان - بلوار جانبازان
  • تلفن 01732241460

درباره بیمارستان 560 ارتش گرگان


تعداد تخت

23

بخش های بستری بیمارستان 560 ارتش گرگان

چشم-کلیه و مجاری ادراری-جراحی عمومی-داخلی -ارتوپدی-ENT-جراحی زنان و زایمان-روانپزشکی-عفونی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 560 ارتش گرگان

درمانگاه اورژانس-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه اپتومتری-درمانگاه عفونی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه روانپزشکی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 560 ارتش گرگان

درمانگاه اورژانس-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه اپتومتری-درمانگاه عفونی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه روانپزشکی

آدرس بیمارستان 560 ارتش گرگان

  • گلستان - شهرستان گرگان - بلوار جانبازان
  • 01732241460