بیمارستان پیوند ابوعلی سینا شیراز

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - شیراز - شهر جدید صدرا -فاز 2 - به سمت دوکوهک - روبه روی باغشهر پردیس
  • تلفن 07136407061 , 07136407062 , 07136407063 , 07136407064

درباره بیمارستان پیوند ابوعلی سینا شیراز


بنیاد بزرگترین مجموعه بین المللی خیریه آموزشی پژوهشی درمانی پیوند اعضا ابوعلی سینا در جنوب کشور در شهر جدید صدرا واقع در 20 کیلومتری غرب شهر شیراز که در سایه لطف الهی و صرف هزینه های سنگین، با مشارکت مادی و معنوی جمع کثیری از خیرین نوعدوست نیکوکار و گروهی از اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هم اکنون شاهد دستاوردهای ماندگار عام المنفعه ای در گستره ای بوسعت یکصد هکتار زمین واگذاری شرکت عمران شهر صدرا به شرح زیر می باشد: - فاز اول: افتتاح و بهره برداری از مرکز همودیالیز 80 تختخوابی با زیربنای 5 هزار مترمربع و ظریفیت پذیرش روزانه 240 بیمار دیالیزی از سراسر استان و استان های هم جوار که به همت آقای حاج رضا ابراهیمی خیر نیکوکار و کمک سایر خیرین و هیات امنا مرکز در سال 1386 به بهره برداری رسید. - فاز دوم: افتتاح و بهره برداری از ساختمان بیمارستان با زیربنای 80 هزار مترمربع و ظرفیت 600 تخت منحصرا با تامین صدها میلیارد تومان کمک خیرین بزرگوار در فروردین 1396 به دست ریاست محترم جمهوری اسلامی آقای دکتر روحانی - فاز سوم: احداث ساختمان های الحاقی: مرکز آموزش عالی علوم پزشکی بوعلی سینا، دانشکده ها پزشکی و دندانپزشکی، مسجد، سالن های ورزشی و خوابگاههای دانشجویی با زیربنای 80 هزار متر مربع و پیشرفت فیزیکی 50% - فاز چهارم: شروع عملیات ساختمانی بیمارستان 600 تختخوابی و فوق تخصصی سرطان جنوب با زیربنای 80 هزار مترمربع از طریق (وقف جمعی) خیرین بزرگوار

تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان پیوند ابوعلی سینا شیراز

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان پیوند ابوعلی سینا شیراز

بخش های پاراکلینیک بیمارستان پیوند ابوعلی سینا شیراز

بیمه های تحت پوشش بیمارستان پیوند ابوعلی سینا شیراز

آدرس بیمارستان پیوند ابوعلی سینا شیراز
  • فارس - شیراز - شهر جدید صدرا -فاز 2 - به سمت دوکوهک - روبه روی باغشهر پردیس
  • 07136407061 - 07136407062 - 07136407063 - 07136407064
مجوز ها و تاییدیه ها