بیمارستان استادشهریار بستان آباد

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - بستان آباد- انتهای خیابان شهدا
  • تلفن 04143334655

درباره بیمارستان استادشهریار بستان آباد


بیمارستان استاد شهریار بستان آباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی است

تعداد تخت

48

بخش های بستری بیمارستان استادشهریار بستان آباد

اطفال - داخلی - جراحی عمومی - جراحی زنان و زایمان - نوزادان - -

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - تختهای بخش اورژانس - اتاق عمل اورژانس - دیالیز -

بخش های کلینیکی بیمارستان استادشهریار بستان آباد

درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه داخلی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه عفونی - طب فیزیکی و توانبخشی - درمانگاه چشم - درمانگاه قلب - فیزیوتراپی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان استادشهریار بستان آباد

رادیولوژی - آزمایشگاه طبی -

بیمه های تحت پوشش بیمارستان استادشهریار بستان آباد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها