اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان استادشهریار بستان آباد

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - بستان آباد- انتهای خیابان شهدا
  • تلفن 04143334655

درباره بیمارستان استادشهریار بستان آباد


بیمارستان استاد شهریار بستان آباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی است

تعداد تخت

48

بخش های بستری بیمارستان استادشهریار بستان آباد

اطفال-داخلی-جراحی عمومی-جراحی زنان و زایمان-نوزادان--

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تخت زایمان-تختهای تحت نظر اورژانس-لیبر-تختهای بخش اورژانس-اتاق عمل اورژانس-دیالیز-

بخش های کلینیکی بیمارستان استادشهریار بستان آباد

درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه داخلی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه عفونی-طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه چشم-درمانگاه قلب-فیزیوتراپی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان استادشهریار بستان آباد

درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه داخلی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه عفونی-طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه چشم-درمانگاه قلب-فیزیوتراپی

آدرس بیمارستان استادشهریار بستان آباد

  • آذربایجان شرقی - بستان آباد- انتهای خیابان شهدا
  • 04143334655