دکتر احمدرضا رفعتی
  • دکتر احمدرضا رفعتی
90% کاملا راضی 519 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید رضا رییس کرمی
78% کاملا راضی 149 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پرویندخت حیدری
64% کاملا راضی 233 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مجتبی محمد حسینی
90% کاملا راضی 1393 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد صادق فلاح
92% کاملا راضی 148 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی رمضانی
92% کاملا راضی 1797 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جواد رضا باهوش
86% کاملا راضی 885 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان استادشهریار بستان آباد

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - بستان آباد- انتهای خیابان شهدا
  • تلفن 04143334655

درباره بیمارستان استادشهریار بستان آباد


بیمارستان استاد شهریار بستان آباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی است

تعداد تخت

48

بخش های بستری بیمارستان استادشهریار بستان آباد

اطفال - داخلی - جراحی عمومی - جراحی زنان و زایمان - نوزادان - -

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - تختهای بخش اورژانس - اتاق عمل اورژانس - دیالیز -

بخش های کلینیکی بیمارستان استادشهریار بستان آباد

درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه داخلی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه عفونی - طب فیزیکی و توانبخشی - درمانگاه چشم - درمانگاه قلب - فیزیوتراپی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان استادشهریار بستان آباد

رادیولوژی - آزمایشگاه طبی -

بیمه های تحت پوشش بیمارستان استادشهریار بستان آباد

آدرس بیمارستان استادشهریار بستان آباد
  • آذربایجان شرقی - بستان آباد- انتهای خیابان شهدا
  • 04143334655
مجوز ها و تاییدیه ها