بیمارستان امام حسین (ع) آرادان

عمومی

درمانی

  • آدرس سمنان - شهرستان گرمسار - شهر آرادان -خیابان پازوکی - بیمارستان امام حسین
  • تلفن 02334544440 , 02334544490

درباره بیمارستان امام حسین (ع) آرادان


تعداد تخت

18

بخش های بستری بیمارستان امام حسین (ع) آرادان

- - داخلی - CCU

بخش های ستاره دار

اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان امام حسین (ع) آرادان

درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه زنان وزایمان - درمانگاه اورژانس - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه قلب - درمانگاه داخلی - درمانگاه گوش وحلق وبینی - درمانگاه مغز واعصاب - درمانگاه جراحی مغز واعصاب - اطفال - درمانگاه اعصاب و روان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام حسین (ع) آرادان

اسپیرومتری - رادیولوژی - سونو گرافی - آزمایشگاه - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام حسین (ع) آرادان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام حسین (ع) آرادان
  • سمنان - شهرستان گرمسار - شهر آرادان -خیابان پازوکی - بیمارستان امام حسین
  • 02334544440 - 02334544490
مجوز ها و تاییدیه ها