بیمارستان سینا مشهد

عمومی

درمانی

  • آدرس مشهد - خیابان رازی شرقی
  • تلفن 05138544315

درباره بیمارستان سینا مشهد


بیمارستان و زایشگاه سینا در سال ۱۳۴۷ با ظرفیت ۷۵ تخت توسط گروهی از متخصصین تأسیس گردید هم اکنون دارای ۱۲۸ تخت می‌باشد که در حال انجام خدمت به بیماران ساکن استان خراسان رضوی و نیز بیماران خارجی که اکثراًَ از حوزه خلیج فارس و کشور های عربی می‌باشند را عهده دار است.

تعداد تخت

128

بخش های بستری بیمارستان سینا مشهد

جراحی زنان( ژنیکولوژی) - چشم - ارتوپدی - گوش وحلق وبینی(ENT - ICU نوزادان(NICU - ICU - ارولوژی - جراحی عمومی - جراحی مغز و اعصاب - جراحی فک و صورت - جراحی ترمیمی - داخلی - اطفال - اورژانس - سزارین - زایمان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت تحت نظراورژانس - زایشگاه(لیبر) - زایشگاه(تخت زایمان) - زایشگاه(پست پارتوم) - مامایی

بخش های کلینیکی بیمارستان سینا مشهد

زنان و زایمان - درمانگاه اطفال - جراحی عمومی - درمانگاه اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان سینا مشهد

آزمایشگاه - سونوگرافی - رادیولوژی - پاتولوژی - الکتروکاردیوگرافی - سیستوسکوپی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان سینا مشهد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها