اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی خمینی شهر

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس اصفهان ، شهرستان خمینی شهر ، خیابان بوعلی ، بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی
  • تلفن 03133625081

درباره بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی خمینی شهر


بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی خمینی شهر ، در سال 1349 و در زمینی به مساحت 7500 متر مربع ، با زیربنایی به مساحت 3125 متر مربع ، به بهره برداری رسید . بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی خمینی شهر ، مرکز درمانی است که به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، وابسته می باشد . همچنین به عنوان بیمارستان عمومی ، در حال فعالیت است . حال ، 76 تخت خواب فعال دارد . این مرکز درمانی ، از نظر نزدیکی ، با تمام بانک های مرکزی شهرستان و بنیاد شهید ، هم جوار است .

تعداد تخت

76

بخش های بستری بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی خمینی شهر

درمانگاه اورولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه روان پزشكی - درمانگاه پوست - درمانگاه عفونی - درمانگاه طب فیزیكی - درمانگاه مغز و اعصاب - درمانگاه داخی - درمانگاه قلب - درمانگاه خون - درمانگاه داخلی اعصاب - درمانگاه غدد - گوارش - درمانگاه روماتولوژی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - تخت های بخش اورژانس - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی خمینی شهر

اطفال - زنان - ارتوپدی مردان - جراحی مردان - ENT مردان - چشم - ارتوپدی زنان - ICU - نوزادان - جراحی اعصاب مردان - جراحی زنان - جراحی اعصاب زنان - ENT زنان - اورولوژی مردان - post partum - داخلی اعصاب - داخلی مردان - داخلی زنان - اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی خمینی شهر

اطفال - زنان - ارتوپدی مردان - جراحی مردان - ENT مردان - چشم - ارتوپدی زنان - ICU - نوزادان - جراحی اعصاب مردان - جراحی زنان - جراحی اعصاب زنان - ENT زنان - اورولوژی مردان - post partum - داخلی اعصاب - داخلی مردان - داخلی زنان - اورژانس

پزشکان همکار در بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی خمینی شهر

آدرس بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی خمینی شهر

  • اصفهان ، شهرستان خمینی شهر ، خیابان بوعلی ، بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی
  • 03133625081